Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η Δ. Παπαδόπουλος Mercedes Benz ΚΑΙ ΣΙΑ, ως Εξειδικευμένος  Επισκευαστής της Mercedes-Benz & Smart , συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016/679), δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των πελατών μας και προς τον σκοπό αυτό μεριμνούμε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μας. Θα είμαστε σαφείς και ειλικρινείς όσον αφορά στα δεδομένα που συλλέγουμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε.

Δεδομένων των υπηρεσιών που παρέχουμε προς εσάς, οι πληροφορίες για προϊόντα Mercedes-Benz & Smart, συνεργείο ή πώληση ανταλλακτικών, αυτή η πολιτική έχει ως βασικό περιεχόμενο τα εξής:

  • Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε λόγω της σχέσης σας με εμάς ως πελάτη ή υποψήφιο πελάτη και μέσω της χρήσης του ιστοτόπου, των εφαρμογών για κινητά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.
  • Από πού λαμβάνουμε τα δεδομένα
  • Τι ενέργειες πραγματοποιούμε με αυτά τα δεδομένα
  • Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα
  • Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα
  • Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας
  • Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων


Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.